Hulp

Hulp

bewegwijzering

Het lijkt een open deur: als je als cliënt bij een hulpverlener komt, heb je er behoefte aan dat de hulpverlener begrijpt wat je zegt. Dat de hulpverlener begrijpt waar je voor komt.
Ieder begin van een succesvol therapeutisch traject start met de erkenning van de problematiek waarvoor je als cliënt hulp zoekt. Start bij het je serieus genomen voelen door de hulpverlener.
Dat lijkt zo’n open deur, dat we het er eigenlijk niet over zouden hoeven te hebben.
Dat moet echter wel.
Daar moeten we het wel over hebben als het gaat om Verlaat Verdriet en Verlaat Verdriet-ers. Verlaat Verdriet-ers hebben namelijk veel te vaak het gevoel bij hulpverleners voor een gesloten deur te staan. Om niet te zeggen: ze hebben veel te vaak het gevoel op te botsen tegen een muur van onbegrip. Of erger nog: tegen een muur van onwetendheid.

Dat kan anders

Te veel Verlaat Verdriet-ers hebben het gevoel niet verder te komen met hun hulpverlener(s).
Te veel hulpverleners hebben het gevoel niet verder te komen hun Verlaat Verdriet-cliënt(en).
Dat kan anders.
Er is namelijk ruim voldoende kennis voorhanden van de gevolgen van jong ouderverlies op de langere termijn.
Er is ruim voldoende kennis voorhanden van de specifieke dynamiek van verlate rouw bij Verlaat Verdriet.
Er is ruim voldoende kennis voorhanden van verwerken en helen bij Verlaat Verdriet.
Kennis uit ervaring.

Kennis uit ervaring

In de afgelopen 20 jaar zijn de gevolgen van jong ouderverlies zorgvuldig onderzocht, in kaart gebracht en in veilig (hulp)perspectief gezet. In Nederland met name door Titia Liese , deskundige bij uitstek op het gebied van Verlaat Verdriet en verlate rouw, tevens lid van Platform ZEER.

Kennis delen

Hoogste tijd om deze kennis uit ervaring te delen met u als hulpverlener.
In samenwerking met Titia Liese wordt gewerkt aan een nieuw Verlaat Verdriet-aanbod voor hulpverleners, gericht op uw specifieke situatie als hulpverlener. Tot mei 2017 is onze focus gericht op alle ontwikkelingen rond ZEER, symposium en glossy. Na mei 2017 staan we graag met onze vernieuwde mogelijkheden voor u klaar.

Symposium ZEER

Voor u, als hulpverlener, is het goed te weten dat aanmelding voor symposium ZEER op 13 mei 2017 uitsluitend open staat voor Verlaat Verdriet-ers. Dus niet voor u als hulpverlener, tenzij u zelf Verlaat Verdriet-er bent. Uiteraard zijn uw Verlaat Verdriet-cliënten van harte welkom. Geeft u de datum, het verschijnen van de glossy en het webadres van zeer – www.zeer.nu – door aan al uw cliënten en al uw collega’s!

Glossy ZEER

Verbonden aan symposium ZEER geeft Platform ZEER een speciale Verlaat Verdriet-glossy uit, eveneens ZEER genoemd, met zeer veel informatie rondom Verlaat Verdriet. Een must-have, zowel voor uw Verlaat Verdriet-cliënten, als voor uzelf, als voor uw collega’s, als voor uw organisatie als u werkzaam bent voor een organisatie.

Veilig werken met Verlaat Verdriet-ers

Nu al kunt u veilig werken met uw Verlaat Verdriet-cliënten aan de hand van de boeken van Titia Liese:
Gids voor Verlaat Verdriet
Verlaat Verdriet (Ver)Werkboek
Teruggaan, om verder te kunnen

2017

Platform ZEER heeft voor 2017 Verlaat Verdriet als thema gekozen.
Ook voor het ontwikkelen van voorlichting, advies en trainingen voor hulpverleners!

Laat het ons weten

Bent u hulpverlener?
Wil u uw kennis van Verlaat Verdriet uitbreiden?
Laat het ons weten via onderstaand contactformulier. Wij zijn blij met uw vragen en suggesties. Op onze beurt houden wij u graag op de hoogte van ons nieuwe aanbod.