Missie ZEER 2017: Verlaat Verdriet

Symposium ZEER zet je in je kracht!

Verlaat Verdriet

Platform ZEER heeft voor 2017 Verlaat Verdriet als jaarthema gekozen.

Missie

  • Verlaat Verdriet-ers een ontmoetings- en kennisplek bieden in de vorm van symposium ZEER op zaterdag 13 mei 2017;
  • In brede zin meer aandacht genereren voor de gevolgen van jong ouderverlies op de langere termijn – Verlaat Verdriet – en zo Verlaat Verdriet en verlate rouw uit de schaduw van het (maatschappelijk) bewustzijn halen,
    niet alleen bij de primaire doelgroep: Verlaat Verdriet-ers zelf voor wie symposium ZEER en deelname aan de schrijfwedstrijd zijn bedoeld, maar middels glossy ZEER ook bij secundaire doelgroepen. Zoals naasten van Verlaat Verdriet-ers – partners, gezinsleden, familieleden – en professionals (bijvoorbeeld hulpverleners, (rouw)therapeuten, coaches, pastoraal werkenden, werkenden in de ouderenzorg, enzovoort);
  • Verlaat Verdriet-ers de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen met elkaar, te leren van de grote ervaringsgebaseerde kennis van de gevolgen van jong ouderverlies op de langere termijn die binnen de doelgroep Verlaat Verdriet in de loop van vele jaren is ontwikkeld;
  • Nazorg: Verlaat Verdriet-ers na afloop van het symposium de mogelijkheid bieden hun ervaringen te delen via het web, middels schrijfwedstrijd Gat in m’n ziel;
  • Meer nadruk leggen op de grote en bijzondere waarde van ervaringsgebaseerd werk;
  • Deelnemende Verlaat Verdriet-ers ondersteunen, bemoedigen en bekrachtigen in hun verlate rouwproces.