Platform ZEER

Platform ZEER is een initiatief van vier vrouwen uit diverse beroepsgroepen.
Carin WormsbecherMaria De Greef, Mary de Keijzer, Titia Liese,

 CarinMariamaryTitia

Platform ZEER

Platform zonder geldelijk winstoogmerk.
De medewerkers van Platform ZEER zijn enthousiaste vrijwilligers, die zich inzetten om de doelen van Platform ZEER te halen.
Lees meer over Carin, Maria, Mary en Titia in Even voorstellen.

Jaarthema 2017: Verlaat Verdriet

Bijzondere inzet vrijwilligers 2017

Webmaster

s.b.

 

Mede-tekstschrijver

Irene Bos.

Glossy

Mary de Keijzer.
Joyce de Schepper.
Thijs Dingemans.

Workshopleiders

Organisatieondersteuning.

Els Pronk.

Fotograaf.

Jacobien Veenstra