Sponsors

onsors

Steun ZEER: sponsor ZEER!

Symposium ZEER zet je in je kracht!

Platform ZEER is een initiatief dat geheel wordt gedragen door vrijwilligers.
We werken zonder geldelijk winstoogmerk.
Onze profits zijn de doelen die we halen!
Sponsors, zowel klein als groot, helpen deze doelen te behalen!

Jaarthema 2017

Voor 2017 is het jaarthema van Platform ZEER: Verlaat Verdriet.

Steun ZEER: sponsor ZEER!

Spreekt ons initiatief je aan?
Wil je een geldelijke bijdrage leveren aan één van onze initiatieven voor 2017:

  • Samenkom-dag voor workshopleiders en andere vrijwilligers op 14 januari 2017 op locatie.
    De samenkom-dag hebben we kunnen verwezenlijken. Met dank aan de sponsor die dit mogelijk heeft gemaakt!
  • Uitbrengen van glossy  ZEER (vormgeving en druk);
    We zijn er financieel nog niet wat ZEER magazine betreft. Maar mede dankzij de grote inzet van een aantal professionele vrijwilligers, en de inzet van Drukkerij Wedding in Harderwijk, durven we te hopen dat de ZEER magazine gaat verschijnen.
    !!! Spreekt het verschijnen van ZEER magazine je aan door de toegankelijke manier van informatie over de gevolgen van jong ouderverlies op de langere termijn: aarzel niet en steun ons financieel in dit bijzondere project !!! 
  • Organiseren van symposium ZEER op 13 mei 2017, inclusief de kosten van de symposium-dag op 13 mei 2017 (bijvoorbeeld reiskostenvergoeding voor de onbezoldigde inleiders en workshopleiders van het symposium);
  • Organiseren van de schrijfwedstrijd Gat in m’n ziel als vervolg op symposium ZEER.

Uw/jouw bijdrage is van harte welkom!

Sponsoring door organisaties en particulieren

Ook donaties van organisaties zijn van harte welkom.
Bijvoorbeeld door afname van een nader met ons af te spreken aantal ZEER magazines, die u in uw eigen netwerk, of op uw eigen leestafels, verspreidt.
U bent van harte welkom hierover contact met ons op te nemen.

Uwdoneren donatie kunt u overmaken naar:

Drukkerij Wedding BV
o.v.v. ZEER symposium
NL 31 INGB 0671 9384 44

Verlaat Verdriet-symposium ZEER heeft plaatsgevonden op 13 mei 2017.
Sponsoren: dank voor de ondersteuning die jullie ons niet alleen financieel, maar ook mentaal hebben gegeven.

We kijken terug op een rpachtige en waardevolle dag!


31 december 2016

Bureau Funale

sponsort de verblijfskosten op locatie van de Samenkom-dag voor workshopleiders en andere vrijwilligers op 14 januari 2017.
Met dank aan Bureau Funale voor deze gift!


14 oktober 2016

monuta-logo

Dankzij de gift van € 2.250,- van Monuta Charity Fund kan de prijs van deelname aan aan symposium ZEER op 13 mei 2017 verlaagd worden van €90,- naar €75,- per persoon.
Met dank aan Monuta Charity Fund voor deze gift!


30 januari 2017

Drukkerij Wedding in Harderwijk faciliteert, adviseert en ondersteunt de (druk)technische kant van glossy ZEER waar mogelijk.
Met dank aan Drukkerij Wedding!


FONDS PSYCHISCHE GEZONDHEID

Het Karel Geelen Fonds heeft ons een financiële ondersteuning toegezegd van
€ 2.500,-
Dank zij deze ondersteuning hebben we kunnen besluiten het symposium op 13 mei 2017 door te laten gaan.
Met dank aan het Karel Geelen Fonds!